Strona ta nie wykorzystuje ciasteczek i nie gromadzi informacji o przeglądających.
Możesz wesprzeć naszą działalność - przekaż 1% podatku - KRS 0000319992 - cztery zera 319992
sponsorzy, donators

Stowarzyszenie
14-06

kliknij zdjęcie, aby powiększyć

Walne Zebranie członków stowarzyszenia KS TKF w Rakszawie
autor: admin
2013-06-15 21:28:15

W dniu 14 czerwca w Sali konferencyjnej  Szkolnego Schroniska Młodzieżowego RAKOWISKO odbyło się zebranie sprawozdawcze KS TKF w Rakszawie. W trakcie zebrania Zarząd Klubu przedstawił sprawozdanie z działalności w 2012 r. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działania podejmowane przez Zarząd klubu w 2012 r. W dyskusji podkreślano wartość  sukcesu jakim było zwycięstwo  w III lidze męskiej w 2012 r. W głosowaniu zebrani przyjęli sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w 2012 r i udzielili absolutorium.  W  następnych punktach dyskutowano na temat perspektyw działalności   w sezonie 2013 / 2014. Ze względu na szeroki zakres działalności określonej w statucie postanowiono nie ograniczać się tylko do działań związanych z piłką siatkową. Jedną z propozycji szerszej działalności jest np. projekt zorganizowania jesienią    Rakszawskiego Rajdu Rowerowego.  Po dyskusji przyjęto uchwałę programową na rok 2013 w której zawarto główne kierunki działalności klubu dt;
- udziału drużyn w rozgrywkach organizowanych przez PWZPS  w Rzeszowie
- współpracy ze szkołami na terenie gminy w zakresie organizacji zawodów gminnych i współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Gminy
- rozszerzenia oferty sportowej dla mieszkańców gminy
- prowadzenia działalności informacyjnej dt działalności klubu
W trakcie zebrania dokonano również zmian w statucie związanych z możliwością prowadzenia przez klub odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Sprawozdanie z działalności klubu dostępne jest na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej  – Pożytek Publiczny( baza sprawozdań OPP) www.pozytek.qov.pl i w zakładce sprawozdania na stronie www. tkfrakszawa.pl

Valid HTML 4.01 Transitionalwersja 2.01 alpha | panel konfiguracji | strona ta nie wykorzystuje ciasteczek i nie gromadzi informacji o przeglądających